Crimen, criminales y reos. La delincuencia y su represión en la antigua provincia de Santiago entre 1700 y 1834

Autor: 
Raquel Iglesias Estepa
Formato: 
Cartoné
Año: 
2007
Características: 
375 pag. 18x25 cm

Prólogo de Ofelia Rey Castelao. O crime, lonxe de ser unha expresión secundaria e despreciable da existencia humana, constitúe unha vía de acceso fundamental á sociedade galega de finais do Antigo Réxime.

ISBN: 
978-84-95364-48-7