Desde San Paio de Antealtares. Historia, patrimonio e vida monástica

Autor: 
Miguel García-Fernández e Ricardo Pichel
Formato: 
Rústica
Año: 
2023
Características: 
449 páxinas / 23,5 X 15,5 cm

O presente volumen recolle os traballos sobre historia, patrimonio e vida monástica que catorce investigadores queren ofrecer á Comunidade de San Paio de Antealtares, e nomeadamente, a que foi a súa arquiveira durante moitos anos, sor Mercedes, responsable, en boa medida, da catalogación, conservación e apertura á comunidade investigadora do arquivo monástico de Antealtares.


Autores por orden de aparición: Miguel García-Fernández, Ricardo Pichel, Almudena Vilariño Periáñez, Francisco Javier Pérez Rodríguez, Concepción Burgo López, Miguel Ángel González García, Rodrigo Pousa Diéguez, Víctor Rodríguez Muñiz, Carlos J. Galbán Malagón, Domingo L. González Lopo, Ángela Franco Mata, Clara Elena Prieto Entrialgo, Alfonso García Leal, Enriqueta López Morán.


Nota editorial: Ante as acusacións de plaxio e mala praxe de citación recibidas contra a versión orixinal impresa do traballo de Ángela Franco Mata Las columnas con efigies de los apóstoles procedentes de San Paio de Antealtares. Propuesta para un montaje en 3D e co ánimo de garantir que non haxa confusión sobre as contribucións intelectuais de Serafín Moralejo (1993) e Rocío Sánchez Ameijeiras (2004) recollidas neste traballo, restaurouse a literalidade das palabras dos citados investigadores nas partes nas que foron empregadas con profusión para que se recoñeza con claridade o seu labor investigador e publicístico.

ISBN: 
978-84-18567-46-9