Iglesia, mentalidad y vida cotidiana en la Compostela medieval

Autor: 
Xosé M. Sánchez Sánchez
Formato: 
Rústica
Año: 
2019
Características: 
322 páxinas / 17 X 24 cm.

Este estudo non desenvolve a propia existencia diaria da institución eclesiástica, nin feitos xa coñecidos, senón a vida da propia cidade nos séculos medievais e como a presenza catedralicia e episcopal nela, a Igrexa compostelá, afectou en comportamentos e sectores. A percepción da contorna, a relación entre os habitantes e veciños, a presenza municipal e os seus testemuños permítennos debullar e coñecer a propia vida do día a día na cidade durante os séculos XII-XV.

ISBN: 
978-84-17595-38-8