La iglesia de Santiago y el pontificado en la Edad Media (1140-1417)

Autor: 
Xosé M. Sánchez Sánchez
Formato: 
Rústica
Año: 
2012
Características: 
261 pag. 17 X 24 cm.

A igrexa de Santiago de Compostela, ao igual que o resto de sedes peninsulares e europeas, mantén unha activa relación co papado ao longo de toda a Idad Media. Non é posible comprender a evolución medieval compostelana sen entrar de cheo na súa relación co pontificado. No caso de Santiago, a comunicación coa corte pontificia permite seguir toda a evolución da sede de Compostela desde o século XII ata o XV. Neste libro se analiza esta relación desde amplos e variados puntos de vista.

ISBN: 
978-84-9887-941-4