Producción y comercio del libro en Santiago (1501-1553)

Autor: 
Benito Rial Costas
Formato: 
Rústica
Año: 
2007
Características: 
365 pag. 16x24 cm

Presentación de Jaime Moll. A alta concentración de poboación letrada e o papel da cidade como espazo de intercambio mercantil e de redistribución no seu entorno máis inmediato, fan de Compostela a única praza en Galicia apta para o desenvolvemento dun labor estable de comercialización do libro.

ISBN: 
978-84-8359-021-8