Actuacións de 2019

Programa "A pedra que pisas"


No marco deste programa, ao longo de 2019 actuouse no lousado de 37 rúas e prazas diferentes, cun total de 225 intervencións e un investimento global de 165.694,63 euros. Un equipo de canteiros dedícase ademais de xeito exclusivo a reparar de forma inmediata calquera situación de risco para os viandantes.