Estudo da Cidade Histórica

O proceso de recuperación urbana de Santiago de Compostela depende da comprensión cidadana sobre a significación histórica e estética da cidade. Aumentar o coñecemento sobre ela é unha maneira de asegurar o seu mantemento e preservación.

Deste modo, o activo cultural que supón a cidade debe incrementarse por medio do coñecemento e a accesibilidad das súas riquezas patrimoniales para ciudadanos y visitantes. Así, ademais de mellorar o seu signuficado como legado patrimonial, aumentará a súa utilidad como recurso turítico e formativo. Este programa de Información, Estudo e Interpretación da Cidade Histórica responde polo tanto a estos criterios.

Neste sentido, o Consorcio de Santiago dispón dun departamento de Publicacións e desenvolve a ferramenta informática Sistema de Información Patrimonial, que compendia todo o coñecemento sobre a Cidade Histórica.