Bonaval, de onte a hoxe. Da arquitectura á cidade

Autor: 
Xerardo Estévez
Celestino García Braña
Mª Xosé Fernández e Adrián Alonso
Formato: 
Rústica
Año: 
2019
Características: 
251 páxinas / 29,5 X 20 cm.

Esta publicación ten como precedente o Plan Director do Conxunto de San Domingos de Bonaval, que levou aparellado un proceso de investigación e estudo exhaustivo do complexo construído, da súa realidade física e posibilidades de adaptación a novos requirimentos funcionais. Este traballo foi a ocasión para extraer toda unha serie de hipóteses documentadas na análise histórica que explican o seu proceso construtivo, e tamén o da cidade na que se asenta.

ISBN: 
978-84-949046-7-7