Periferias y (des)bordes. Evolución urbana y cambios morfológicos, Santiago de Compostela 1778-1950

Autor: 
Pablo Costa Buján
Formato: 
Cartoné
Año: 
2016
Características: 
370 páxinas / 25 X 25 cm

Despois da publicación no ano 2015 do seu traballo titulado La ciudad herdada, o arquitecto Pablo Costa publica este segundo volume que recolle a evolución urbana da cidade cara ao que hoxe se coñece como Ensanche, a Alameda ou o Campus Vida, así como a evolución e desenvolvemento da cidade decimonónica, todo acompañado dun abundante material gráfico e fotográfico. Esta edición vai acompañada dun CD onde se recollen todos os apéndices documentais que completan este estudo urbano.

ISBN: 
978-84-944479-7-6